Над 1600 пациенти смениха личния си лекар

      

            В периода от 1 до 30 юни 2020г. 1626 здравноосигурени лица от област Ямбол са сменили общопрактикуващия си лекар. За община Ямбол избор на нов личен лекар са направили 1131 граждани, за община Стралджа – 100, в община Тунджа 276 здравноосигурени лица са осъществили смяна на общопрактикуващ лекар, за община Елхово броят на лицата е 61, за Болярово – 14 и от друг здравен район нов избор са направили 44 здравноосигурени лица.

          За сравнение, през месец юни 2019г. броят на лицата сменили своя личен лекар е бил 1647.

          Основни причини за смяната на личен лекар са: промяна на местожителството или адресната регистрация на лицата, неудовлетвореност от оказаната медицинска помощ, лични предпочитания на здравноосигурените лица и др.

         Следващият период, в който здравноосигурените лица могат да променят избора на общопрактикуващ лекар е през месец декември 2020г.

 

   РЗОК – ГР. ЯМБОЛ