Над 150 граждани и институции участваха в обществено допитване за Бюджет 2017 на община Ямбол

Над 150 граждани и институции се включиха в проведеното обществено допитване за Бюджет 2017 на община Ямбол. Предложенията постъпиха в специалната урна, поставена в Центъра за административно обслужване в общината, както и в обособените изнесени пунктове в училища, детски градини и ясли, културни институти и квартални клубове. Много граждани се възползваха и от възможността да направят предложенията за новия бюджет по електронен път – директно на интернет страницата на община Ямбол и чрез електронна поща на адрес yambol@yambol.bg.

  Основната част от предложенията касаят инфраструктура, с очакване в бюджета да се заложат още средства за ремонт на улично осветление и изграждане на още нови детски площадки и кътове за отдих. В сравнение с обществените допитвания за изготвяне на бюджета за минали години значително са намалели предложенията за ремонти на улици и тротоари, както и за изграждане на нови паркинги. Това се дължи на последователните дейности по изпълнение на Стратегията за обновяване на пътната инфраструктура в Ямбол.

 Общественото допитване при подготовката на общинския бюджет бе въведено още в първата година от управлението на кмета Георги Славов през мандат 2007-2011 г.

Кампанията е в съответствие с политиката на прозрачност и публичност при управлението на местните финанси и цели да се гарантира, че заложените в бюджета приоритети отговарят на потребностите на жителите на общината.

%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0