Над 1 500 пациенти смениха личния си лекар през декември

В периода от 1 до 31 декември 2022г. 1572 здравноосигурени лица от област Ямбол са сменили общопрактикуващия си лекар. За община Ямбол избор на нов личен лекар са направили 1028 граждани, за община Стралджа – 78, в община Тунджа 291 здравноосигурени лица са осъществили смяна на общопрактикуващ лекар, за община Елхово броят на лицата е 104, за Болярово – 29 и от друг здравен район нов избор са направили 42 здравноосигурени лица.

          За сравнение, през месец юни 2022г. броят на лицата сменили своя личен лекар е бил 1547.

          Основни причини за смяната на личен лекар са: промяна на местожителството или адресната регистрация на лицата, неудовлетвореност от оказаната медицинска помощ, лични предпочитания на здравноосигурените лица и др.

         Следващият период, в който здравноосигурените лица могат да променят избора на общопрактикуващ лекар е през месец юни 2023г.

 

                РЗОК – ГР. ЯМБОЛ