Награди по повод 24 май м община „Тунджа“

      

                                                З   А   П   О   В   Е   Д

По повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и на основание чл. 5, т. 6 и т. 7  и чл. 9 от Наредбата за символиката на община „Тунджа” и чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

                                                 Н А Р Е Ж Д А М:

І. Знак на Община „Тунджа“ – плакет, както следва: 

 1. Росица Вълчева Кавалджиева – директор на ДГ „Щурче“, с. Кукорево;
 2. Радка Йорданова Илчева – читалищен деец с. Козарево;
 3. Параска Димитрова Шидерева – дългогодишен учител и самодеец с. Генерал Инзово;
 4. Стоянка Тотева Колева – самодейка при НЧ „Напредък – 1930 г.“, с. Кабиле;
 5. Иван Иванов Йорданов – самодеец при НЧ „Напредък – 1930 г.“, с. Кабиле;
 6. Иванка Петкова Иванова – самодейка при НЧ „Напредък – 1930 г.“, с. Кабиле;
 7. Слава Дочева Йорданова – културен деятел с. Безмер;
 8. Донка Кънчева Йорданова – читалищен секретар на НЧ „Добри Керанов – 1961 г.“, с. Стара река;
 9. Марийка Иванова Зафирова – ръководител на ФГ „Славей“, с. Чарган;

10.Росица Иванова Карагьозова – учител и общественик с. Безмер;

11. Певческа група при Клуб на пенсионера „Надежда“, с. Гълъбинци.

 

ІІ. Награждавам за принос в област „Образование” с Грамота на община „Тунджа“, както следва:

 

 1. Димка Желязкова Цончева – учител в ДГ „Кольо Тенев“, с. Тенево;
 2. Ася Ангелова Гогуланова – учител в НУ „Васил Левски“, с. Завой;
 3. Зоя Иванова Пеева – учител в НУ „Васил Левски“, с. Завой;
 4. Ирина Викторовна Йовчева – старши учител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево;
 5. Ивелина Славова Господинова – учител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево;
 6. Милена Стамова Петкова – учител в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица.
 7. Галина Велчева Петрова – помощник-възпитател в ДГ „Кольо Тенев“, с. Тенево;
 8. Ирина Иванова Тотева – помощник-възпитател в ДГ „Кольо Тенев“, с. Тенево;
 9. Нели Николова Гайдарова – помощник-възпитател в ДГ „Кольо Тенев“, с. Тенево;
 10. Невена Иванова Колева – помощник-възпитател в ДГ „Кольо Тенев“, с. Тенево;
 11. Тинка Ламбова Динева – помощник-възпитател в ДГ „Кольо Тенев“, с. Тенево;

12.Христо Тотев Христов – старши учител ОбУ „Васил Левски“, Тенево;

13.Доника Тодорова Иванова – старши учител ОбУ „Васил Левски“, Тенево;

14.Стоянка Динева Динева – старши учител ОбУ „Васил Левски“, Тенево;

15.Дора Иванова Радева – старши учител ОбУ „Васил Левски“, Тенево;

16.Нели Трендафилова Георгиева – учител ДГ „Щурче“, с. Кукорево;

17.Светослава Иванова Иванова – учител ДГ „Щурче“, с. Кукорево.

 

ІІІ. Награждавам за принос в област „Култура” с Грамота на община „Тунджа“, както следва:

 

 1. Йорданка Събева Георгиева – самодейка при НЧ „Просвета – 1920 г.“, с. Маломир;
 2. Дина Зафирова Шкодрова – самодейка при НЧ „Просвета – 1920 г.“, с. Маломир;
 3. Руска Куртева Танева – самодейка към Група за Автентичен фолклор с. Ботево;
 4. Иванка Георгиева Ташева – самодейка към Група за Автентичен фолклор с. Ботево;
 5. Антон Димитров Димитров – ръководител на Кукерска група с. Кабиле;
 6. Певческа група „Талашманлийски напеви“, с. Генерал Тошево;
 7.  Димана Йорданова Демирева – с. Маломир;
 8.  Маноела Иванова Иванова – с. Маломир;
 9. Керанка Славова Вълкова – самодейка при НЧ „Отец Паисий – 1926 г.“, с. Завой;
 10. Марийка Маринова Иванова – самодейка при НЧ „Отец Паисий – 1926 г.“, с. Завой;
 11. Пенка Димитрова Монева – самодейка при НЧ „Отец Паисий – 1926 г.“, с. Завой;
 12. Станка Петкова Кирова – самодейка с. Безмер;
 13. Донка Недева Радева – самодейка при НЧ „П. Р. Славейков – 1928 г.“, с. Гълъбинци.

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на Община „Тунджа“