Награди по повод 24 май в община „Тунджа“

По повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и на основание чл. 5, т. 6 и чл. 9 от Наредбата за символиката на община „Тунджа” и чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

  І. Награждавам с Грамота на Община „Тунджа“ и протоколен паметен знак, както следва:

 

 1. Петя Михайлова Динева – учител в СУ „Св. Паисий Хилендарски“,

с. Скалица;

 1. Галина Цветкова Михайлова – учител в СУ „Св. Паисий Хилендарски“,

с. Скалица;

 1. Мария Недева Вангелова – учител в СУ „Св. Паисий Хилендарски“,

с. Скалица;

 1. Инж. Татяна Тодорова Жекова – учител в СУ „Св. Паисий Хилендарски“,

с. Скалица;

 1. Диана Николова Панайотова – учител в ОУ „Васил Левски“, с. Тенево;
 2. Величка Йорданова Александрова – учител в ОУ „Васил Левски“, с. Тенево;
 3. Христо Тотев Христов – учител в ОУ „Васил Левски“, с. Тенево;
 4. Кукерска група, с. Чарган;
 5. Народно читалище „Паисий Хилендарски-1928“, с. Миладиновци;
 6. Иво Савчев Пашов – художествен ръководител на танцови състави при НЧ „Джон Атанасов – 1928“, с. Бояджик;
 7. Куман Христов Куманов – музикант от село Коневец;
 8. Росица Георгиева Кралева – читалищен секретар на НЧ „Светлина – 1928“,

с. Безмер.

 

ІІ. Награждавам за принос в област „Образование” с Грамота на община „Тунджа“, както следва:

 

 1. Валентина Георгиева Динева – учител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“,

с. Дражево;

 1. Валентина Пеева Сарайдарова – учител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“,

с. Дражево;

 1. Татяна Димитрова Неделчева – учител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“,

с. Дражево;

 1. Радослава Иванова Стоянова – учител в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“,

 с. Бояджик;

 1. Диана Димитрова Паскалева – учител в НУ „Васил Левски“, с. Завой;
 2. Виолета Добрева Добрева – учител в НУ „Васил Левски“, с. Завой;
 3. Снежана Стоянова Костова – учител в НУ „Васил Левски“, с. Завой;
 4. Милена Георгиева Георгиева – учител в ДГ „Кольо Тенев“, с. Тенево;
 5. Радина Стойчева Чанева – учител в ДГ „Кольо Тенев“, с. Тенево;
 6. Ирина Иванова Тотева – помощник-възпитател в ДГ „Кольо Тенев“,

с. Тенево;

 1. Добринка Славова Панева –учител в ДГ „Щурче“, с. Кукорево;
 2. Стоянка Вълева Чирпанлиева – учител в ДГ „Изворче“, с. Кабиле;
 3. Диана Николова Гечева – учител в ДГ „Изворче“, с. Кабиле;
 4. Светослава Василева Михова – учител в ДГ „Изворче“, с. Кабиле;
 5. Юлия Пенчева Кирова – учител в ДГ „Изворче“, с. Кабиле;
 6. Паулина Павлова Чорбаджийска – учител в ДГ „Изворче“, с. Кабиле;
 7. Нели Костова Стоянова – учител в ДГ „Изворче“, с. Кабиле;
 8. Мария Петрова Георгиева – учител в ДГ „Изворче“, с. Кабиле;

 

ІІІ. Награждавам за принос в област „Култура” с Грамота на община „Тунджа“, както следва:

 

 

 1. Минка Димова Тачева – самодеец при НЧ „Просвета – 1928“, с. Чарган;
 2. Калудка Христова Христова – самодеец при НЧ „Просвета – 1928“, с. Чарган;
 3. Иван Панайотов Иванов – самодеец при НЧ „Просвета – 1928“, с. Чарган;
 4. Динка Иванова Илкова – културен деец и поетеса от село Победа;
 5. Петра Вълева Проданова – културен деец от село Дряново;
 6. Антон Владов Донев – дългогодишен учител и председател на читалищно настоятелство при НЧ „Христо Ботев – 1929“, с. Сламино;
 7. Илия Тенев Кованджиев – читалищен деятел при НЧ „Прогрес – 1936“,

с. Дражево;

 1. Събка Куртева Колева – читалищен деятел при НЧ „Прогрес – 1936“,

с. Дражево;

 1. Атанаска Паскова Стоянова – читалищен деятел при НЧ „Прогрес – 1936“,

с. Дражево;

 1. Радка Георгиева Маринова – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“,

с. Маломир;

 1. Радка Желязкова Косева – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“, с. Маломир;
 2. Иван Вълчев Иванов – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“, с. Маломир;
 3. Йовелина Иванова Иванова – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“,

с. Маломир;

 1. Цветомира Колева Колева – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“,

с. Маломир;

 1. Денис Колев Колев – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“, с. Маломир и участник в кукерска група „Карапча“;
 2. Йоан Иванов Иванов – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“, с. Маломир и участник в кукерска група „Карапча“;
 3. Валентин Атанасов Атанасов – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“,

с. Маломир и участник в кукерска група „Карапча“;

 1. Маноела Иванова Иванова – самодеец при НЧ „Просвета – 1920“,

с. Маломир и участник в кукерска група „Карапча“;

 1. Валентин Стоянов Велев – самодеец при НЧ „Светлина – 1929“, с. Калчево и участник в кукерска група;
 2. Ивет Динкова Динева – самодеец при НЧ „Просвета – 1910“, с. Тенево;
 3. Димка Иванова Пеева – самодеец при НЧ „Развитие – 1905“, с. Генерал Тошево;
 4. Дора Иванова Колева – самодеец при НЧ „Развитие – 1905“, с. Генерал Тошево;
 5. Галина Вълова Ганева – читалищен секретар при НЧ „Отец Паисий – 1926“, с. Завой;
 6. Фолклорна певческа група при НЧ „Джон Атанасов – 1928“, с. Бояджик;
 7. Фолклорна певческа група при НЧ „Пробуда – 1930“, с. Болярско;
 8. Георги Великов Желязков – самодеец при НЧ „Д-р П. Берон – 1941“,

с. Коневец;

 1. Ганка Димитрова Чемширова – дългогодишен читалищен секретар на НЧ „Зора – 1928“, с. Межда;
 2. Янка Йорданова Балева – самодеец при НЧ „Зора – 1928“, с. Межда;
 3. Стоилка Матеева Карагьозова – самодеец при НЧ „Зора – 1928“, с. Межда;
 4. Фолклорна певческа група при НЧ „Васил Левски – 1931“, с. Победа;
 5. Фолклорна певческа група при ПК „Дълголетие“, с. Роза;
 6. Танцав състав „Усмивка“ при НЧ „Светлина – 1929“, с. Роза;
 7. Кольо Стоянов Колев – председател на читалищното настоятелство при НЧ „П.Р. Славейков – 1928“, с. Гълъбинци;
 8. Петранка Митева Колева – председател на читалищното настоятелство при НЧ „Виделина – 1928“, с. Кукорево;
 9. Веселина Иванова Димитрова – читалищен секретар при НЧ „Виделина – 1928“, с. Кукорево;
 10. Стоянка Пенева Тодорова – самодеец и ръководител на група за автентичен фолкор при НЧ „Виделина – 1928“, с. Кукорево;
 11. Добрина Кунева Жекова – самодеец при НЧ „Виделина – 1928“, с. Кукорево;
 12. Марийка Кирчева Георгиева – самодеец при НЧ „Мисъл – 1931“, с. Овчи кладенец;
 13. Гена Бинева Иванова – самодеец при НЧ „Мисъл – 1931“, с. Овчи кладенец;
 14. Радка Цвяткова Белева – самодеец при НЧ „Христо Ботев – 1928“, с. Ботево;
 15. Еленка Йорданова Недева – самодеец при НЧ „Христо Ботев – 1928“,

с. Ботево;

 1. Дочка Димитрова Георгиева – самодеец при НЧ „Христо Ботев – 1928“,

с. Ботево;

 1. Ганчо Иванов Филипов – самодеец при НЧ „Зора – 1930“, с. Челник и участник в маскарадна група „Кукери“;
 2. Мирослав Росенов Димитров – самодеец при НЧ „Зора – 1930“, с. Челник и участник в маскарадна група „Кукери“.

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на Община „Тунджа”