Наградените на Кукерландия 2018 – протокол

П Р О Т О К О Л

 

         Днес, 25 февруари 2018 година, в град Ямбол, жури в състав: председател: проф. д-р Георг Краев, директор на програма „Фолклорни изкуства” в Нов български университет – София, и членове: проф. д-р Антон Андонов, ръководител на катедра „Хореография” в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив; доц. д-р Николай Ников, преподавател по фолклористика в Софийски университет „Св. Климент Охридски”; д-р Иглика Мишкова – етнолог, Етнографски институт с музей при Българска академия на науките – София; Динка Ангелова, етнограф в Регионален исторически музей – Ямбол; Крум Георгиев, председател на Обществото за фолклор; Петър Димитров, хореограф и главен художествен ръководител на фолклорен ансамбъл „Тунджа”, обсъди обстойно и оцени представянето на групите, участвали в състезателните дефилета на Международния маскараден фестивал „Кукерландия” – 2018 в рамките на двата фестивални дни – 24 февруари (събота) и 25 февруари (неделя) 2018 година. Журито единодушно определи следните

награди:

 

         НАГРАДА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ – 600 ЛЕВА И ГРАМОТА

Кукерска група при Народно читалище „Просвета-1928” – село Чарган, община „Тунджа”, област Ямбол

Ръководител: Неделчо Стоянов

 

       НАГРАДА НА КМЕТА НА ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – 600 ЛЕВА И ГРАМОТА

Кукерска група при Народно читалище „Светлина-1929“ – село Калчево, община „Тунджа“, област Ямбол

Ръководител: Христо Димитров

 

 

                               ПЪРВА НАГРАДА – 450 ЛЕВА И ГРАМОТА

 

 Кукерска група при Народно читалище „Йордан Андонов-1927“ – село Веселиново, община „Тунджа“, област Ямбол

Ръководител: Иван Атанасов

 

Кукерска група при Народно читалище „Искра-1927“ –  село Вресово, община Руен, област Бургас

Ръководител: Станислав Димитров

 

Кукерска група „Черните кукери“ при Народно читалище „Съзнание-1927“ – село Веселиново, община Смядово, област Шумен

Ръководител: Мария Трифонова

Група за народни обичаи при Народно читалище „Пробуда-1926“село Маломирово, община Елхово, област Ямбол

Ръководител: Павли Павлов

 

Младежка кукерска група при Народно читалище „Светлина-1926“село Бояново, община Елхово, област Ямбол

Ръководител: Радостина Василева

 

Група джамалари при Народно читалище „Просвета-1928“село Кошов, община Иваново, област Русе

Ръководител: Атанас Атанасов

 

Кукерска група при Народно читалище „Пробуда-1940“село Калипетрово, община Силистра, област Силистра

Ръководител: Петър Шиков

 

Кукерска група „Карапча“ при Народно читалище „Просвета-1920“село Маломир, община „Тунджа“, област Ямбол

Ръководител: Йордан Тодоров

 

Кукерска група при Народно читалище „Васил Левски-1931“село Победа, община „Тунджа“, област Ямбол

Ръководител: Атанас Атанасов

 

Кукерска група при Народно читалище „Христо Ботев–1898“село Дъбене, община Карлово, област Пловдив

Ръководител: Стайко Гамбезов

 

Кукерска група при Народно читалище „Възраждане1926“село Зимница, община Стралджа, област Ямбол

Ръководител: Антоанета Атанасова

 

                                 ВТОРА НАГРАДА – 350 ЛЕВА И ГРАМОТА

Кукерска група при Младежки дом „Георги Братанов“ – град Ямбол, община Ямбол, област Ямбол

Ръководител на групата: Елиан Кисьов

 

 Мечкарска група при Народно читалище „Св. Паисий Хилендарски-1927“село Кралев дол, община Перник, област Перник

Ръководител: Пламен Георгиев

 

Сурвакарска група при Народно читалище „Просвета-1928” – село Банище, община Брезник, област Перник

Ръководител: Веселин Владов

Кукерска група при Народно читалище „Напредък-1930“ – село Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол

Кабиле

Ръководител: Димитър Райчев

Маскарадна група „Кукери“ при НЧ „Зора-1930“ – село Челник, община „Тунджа“, област Ямбол

Ръководител: Росен Димитров

 

                               ТРЕТА НАГРАДА – 250 ЛЕВА И ГРАМОТА

Кукерска група при Народно читалище „Изгрев–1928“ – село Драгоданово, община Сливен, област Сливен 

Ръководител: Станка Първанова

Кукерска група „Арапи” при Народно читалище „Просвета-1926“, квартал „Макак“, град Шумен, община Шумен, област Шумен

Ръководител: Милко Стоянов

Смесена кукерска и гайдарска група – град Калофер, община Карлово, област Пловдив

Ръководител: Мирослав Докторов

 

 

 

        НАГРАДА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ – 200 ЛЕВА И ГРАМОТА

Кукерска група при НЧ „Родолюбие-2006“село Айдемир, община Силистра, област Силистра

Ръководител: Стоян Стоянов

 

НАГРАДА ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ – 200 ЛЕВА И ГРАМОТА

 

Кукерска група при Народно читалище „Екзарх Антим-1928“ – село Бродилово,

община Царево, област Бургас

Ръководител: Евдокия Иванова

 

 

 

        НАГРАДА ЗА АТРАКТИВНО ПРЕДСТАВЯНЕ – 200 ЛЕВА И ГРАМОТА

Кукерска група „Сакарски звяр“ – село Княжево, община Тополовград, област Хасково

Ръководител: Янита Борисова

 

                     НАГРАДА ЗА ПЕРСОНАЖ – 100 ЛЕВА И ГРАМОТА

 

Жена върху мъж /”Болен здрав носи”/ на Сурвакарска група при Народно читалище „Лазо Стоянов-1927“ – село Косача, община Ковачевци, област Перник

Ръководител:

 

„Булка” на Кукерска група при Народно читалище „Просвета-1892“ – град Стралджа, община Стралджа, област Ямбол

Ръководител: Андон Андонов

 

Камила на Кукерска група при Народно читалище „Светлина-1904“ – село  Дунавци, община Казанлък, област Стара Загора

Ръководител: Дарина Илиева

 

Магаре на Кукерска група – село Могила, община „Тунджа“, област Ямбол

Ръководител: Даниел Янков

 

„Мечка” на  Сурвакарска група при Народно читалище „Благой Гебрев“ – село Друган, община Радомир, област Перник

Ръководител: Иван Омайски

 

ДИПЛОМИ ЗА УЧАСТИЕ

ПОЛУЧАВАТ ВСИЧКИ МАСКАРАДНИ ГРУПИ, УЧАСТВАЛИ В ПРОГРАМАТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ МАСКАРАДЕН ФЕСТИВАЛ „КУКЕРЛАНДИЯ”-2018,  ПРОВЕДЕН НА 24 ФЕВРУАРИ (СЪБОТА) И 25 ФЕВРУАРИ (НЕДЕЛЯ) 2018 ГОДИНА В ГРАД ЯМБОЛ

ЖУРИ В СЪСТАВ:

 Председател:     Проф. д-р Георг Краев       

 Членове:            Проф. д-р Антон Андонов  

                             Доц. д-р Николай Ников     

                              Д-р Иглика Мишкова       

                              Динка Ангелова                         

                           Крум Георгиев                   

                           Петър Димитров