Награда за ЯТПП

Ямболска търговска палата е отличена  с грамота и голямата награда – статуетка „ХЕРМЕС“, за значителен принос при постигане на целите и задачите на мрежата от Търговски палати в България. Високата оценка е посветена на членовете на Ямболската търговска палата, на нейните партньори от региона – общини и публични институции, на партньорите от Трансграничния регион в Турция и Европа, с които са изпълнени десетки европейски проекти. На партньорите и екипа на Ямболска ТПП. 

 Честито!