Награда за автентичен фолклор

На провелия се на 11.05.2019 г. Единадесети конкурс-надпяване „С песните на Вълкана Стоянова“ – гр. Стралджа, участие взе група за автентичен фолклор при Народно читалище „Зора-1928“, с. Межда, с ръководител Стоянка Андреева.

Групата бе оценена от компетентно жури с председател акад. Крум Георгиев и бе удостоена с второ място и парична премия.

     Честито на наградените!

                                                                                                             

Ваня Атанасова

Секретар на НЧ „Зора-1928“