Наблюдаваме частично слънчево затъмнение с АОП-Ямбол