Модерен интерактивен кабинет откриха в училището на Тенево

Съвременен интерактивен кабинет е най-новата придобивка на Обединено училище „Васил Левски“, село Тенево, община „Тунджа“.
Кабинетът разполага с интернет свързаност, интерактивен дисплей и ученически таблети.
С помощта на новия интерактивен дисплей – учителите могат да разработват и провеждат електронни уроци и да развиват своя иновативен капацитет.
От новата придобивка ще е ползват всички ученици и преподавателите по всички предмети.
Снабден е с локално видеонаблюдение, с възможност да се записват уроците по предметите.