Мобилност на преподаватели и докторанти от Факултет „Техника и технологии“ в Технологичен иститут Карлсруе – Германия

През м. юни 2023 започна мобилността за научно-изследователска дейност на преподаватели от ФТТ – Ямбол – доц. Нели Георгиева, доц. Веселина Недева, ас. Васил Христов, ас. Апостол Тодоров и докт. Светослав Атанасов. Мобилността се проведе в Технологичен институт в Карлсруе – Германия и се реализира по проект „Съвместен интегриран подход за модернизация и цифрова трансформация на обучението в приоритетни професионални направления от висшето образование чрез партньорство между Тракийския университет, УНСС, Русенския университет и Българска стопанска камара. Преподавателите обсъдиха съвместни теми за научни дейности и възможностите за тяхната реализация. Запознаха с Виртуалната лаборатория и материалната база за реализацията на дейностите им. Проведоха редица експерименти за практическа реализация на проекти във виртуална среда. Обмениха опит със своите колеги от KIT, както и възможностите за нови съвместни инициативи.
По време на мобилността посетиха „XR EXPO 2023“ в Щутгарт, за да се запознаят с постиженията на фирмите, научните кадри и експертите в областта на виртуалната и добавената реалност. Всички практически резултати, софтуер и технически постановки можеха да се видят на изложението, на което участваха изложители и лектори от много страни.
В този период на мобилността преподавателите посетиха Ден на отворените врати в Campus North Егенщайн-Леополдсхафен и се запознаха с направленията, в които се работи и се провеждат научни изследвания в КИТ, като имаха възможност да присъстват на лекции лекции и практически дейности, да задават въпроси, да разледат постиженията. Богатата и разнообразна сценична програма с музика и комедия осигури добра атмосфера за посетителите на Деня на отворените врати.