Мобилна пейнтбол площадка, специална екипировка и истинска забава за учениците в Скалица

   Различен първи септември подари на СУ“Свети Паисий Хилендарски“ община Тунджа, която е бенефициент на проект „Пъстра палитра – иновации за приобщаване”,
финансиран от Европейския съюз и Европейския социален фонд. В рамките на изпълнението на Дейност 4. – „Пейнтбол на село – в училище и в детската градина“ учебното заведение в Скалица, в присъствието на гости от общината, сред които г-н Станчо Ставрев, заместник-кмет, имаше привилегията да стартира поредицата от забавни интерактивни занимания, организирани от община Тунджа.     В двора на училището беше поставена мобилната пейнтбол площадка, защитена от предпазни мрежи, позиционираха се мобилни укрития. Квалифицирани инструктори подготвяха отборите за игра с инструктаж и специално защитно облекло – маска, предпазна жилетка, блуза с частична протекция, панталон. Изключително удоволствие за всички състезатели беше както самото участие в играта, така и снимките за спомен в защитно облекло.
Пейнтболът е спорт, който стимулира военно-тактическите действия, а крайната цел на всеки отбор е да елиминира противника като го уцели с топче боя. В хода на играта участниците показаха съобразителност, точност, отборен дух и огромно желание да се забавляват.