Многофункционална виртуална стая в село Веселиново

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, село Веселиново вече може да се похвали с многофункционална виртуална стая за психологическа подкрепа и неформално образование по платформата „С Тунджа в сърцето”.

Проектът включва създаването на ново интерактивно пространство за учениците, учителите и родителите, което позволява прилагането на иновативни модели на обучение и комуникация.

От началото на втория учебен срок се провеждат индивидуални консултации, групови сесии, консултиране на родители и семейства, интерактивни уроци, работни срещи, обучения и тренинги.

Целта на многофункционалната виртуална стая е чрез използването на този вид технологии да се съдейства за надграждането на ключовите компетентности на учениците в съвременна и интерактивна среда.

 

Екип на ОУ „Св. СВ. Кирил и Методий”, с. Веселиново