Младите журналисти от училището във Веселиново с въпроси към кмета на община „Тунджа“

Участници от творческо ателие „Журналист”, село Веселиново с ръководител Велика Видева разговаряха с кмета на община Тунджа – Георги Георгиев и зам.-кмета Станчо Ставрев. Учениците бяха посрещнати с усмивки, почерпка и желание да се отговори на въпросите на малките журналисти. Получи се топъл и непринуден разговор, който възпитаниците на училището в село Веселиново дълго ще помнят.
Вестник „Училищен свят” се реализира в рамките на проект „Хоризонти” – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип. Вестникът отразява училищния живот, който не винаги е пъстър и весел, но винаги интересен.