Младежка дискусия

Сдружение „Ямболски младежки информационен център» проведе дискусия на тема „Активност на младите при вземане на решения“ във връзка с Международния ден на младежта – 12 август.  

Въведение в темата представи по интересен начин  експерта на проекта Димитринка Димитрова.  В дикусията се акцентира основно върху  младите хора от областта  и как те да станат по- активни граждани в своите населени места, как да отстояват гражданската си позиция по наболели проблеми.

По темата бяха  изказани интересни становища, бе споделен успешен опит и бяха зададени въпроси към бъдещи проекти, които престоят.

Ръководителя на проекта Калоян Кламианов направи ретроспекция на историята на този ден и отправи поздравление към всички млади хора от областта.

Инициативата е по проект”Равен шанс”,финансиран по Национална програма за младежта(2016-2020), Подпрограма 2 „Национални младежки инициативи и кампании“, тематична област 2 „Развитие на младежката работа“ с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта.

 

Историята на празника започва преди близо 17 години. На 13 декември 1999 година с резолюция 54/120, Общото събрание на ООН приема направените препоръки на Световната конференция на министрите отговорни за младежта състояла се в Лисабон на 8 – 12 август 1998 г.12 август да бъде обявен за международен ден на младежта. Общото събрание препоръчва на 12 август да бъдат организирани публични събития и инициативи в подкрепа на този ден. По този начин да се предизвика по-голямо разбиране към Световната праграма за действие за младежта през 2000 г.                

Проявите на този ден са израз на младежката енергия, въображение и признаване на ключовата роля на младите хора на техния принос за укрепване на мира и развитието.

 

 

      Калоян Калиманов – Ръководител проект

Сдружение ЯМИЦ – град Ямбол