Министър Петков: Община Ямбол е еталон как трябва да се развиват социалните услуги

Община Ямбол е еталон как трябва да се развиват социални услуги, сподели министърът на труда и социалната политика Бисер Петков след посещението си в Комплекса за социални услуги за деца и възрастни в града. По думите му, видяното тук отговаря на основните идеи, залегнали в подготвения проект на Закон за социалните услуги и моделът, прилаган в Ямбол може да бъде пример как следва те да се развиват и на национално ниво. Той поздрави кмета Георги Славов, че в Ямбол се предоставят  комплексни социални грижи чрез събирането на няколко услуги под един покрив.

Министър Петков сподели още задоволството си, че и четирите центъра в комплекса са окомплектовани с пълен набор от специалисти, нещо, което е често се оказва проблем на повече места в страната.

Новият законопроект предвижда по-добро планиране на социалните услуги, гарантиране на по-високо качество като за целта ще бъде създаден нов орган – Агенция за качество на социалните услуги. Нейната основна роля ще бъде лицензиране на доставчиците, прилагане на предварителен и последващ контрол за съблюдаване на стандартите и ефективността на работата. Идеите, залегнали в проекта за нов закон, са ориентирани и към по-голяма достъпност на социалните услуги, включително предлагане на мобилни услуги, също така акцент е поставен и върху насърчаване на обучението на служителите, ангажирани в сектора.

Проектозаконът ще мине през обсъждане от широка междуведомствена група следващата седмица и тази есен се очаква да бъде гласуван в Народното събрание. Ще разчитаме и на подкрепата на народния представител д-р Юлиян Папашимов и на неговите колеги от Парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика, изтъкна още министър Бисер Петков.