Местни избори 2019: Катя Георгиева: Да направим Ямбол община на гражданите, не на администрацията!

Скъпи съграждани,
днес е 12 октомври – ден на българската община.
Общината не е просто работно място на местната администрация и на кметския екип. Тя е на всички граждани, а смисълът на нейното съществуване е в служенето на хората.
Хората трябва да са във фокуса на всяка местна политика, те трябва да получават по лесен и удобен начин услугите, които е длъжна да им предоставя общината по закон.
Нужно е ямболци да усещат грижата и отношението на тези, които не просто управляват парите от техните данъци, а са избрани да управляват в името на тяхното добруване, зачитайки и тяхното мнение.
В Деня на българската община ще направя паралел какво беше досега и какво предлагам в управленската си програма.
Досега:
– Кметът нямаше приемен ден;
– Общината беше недостъпна за гражданите сграда, трудно се стигаше до специалисти;
– Гражданите не можеха бързо и лесно да сигнализират за проблеми;
– Всички опити за провеждане на местен референдум бяха провалени;
– Решенията се взимаха и налагаха еднолично;
– Сайтът на общината не предлага никакви електронни услуги;
– Обществените поръчки са забулени в мъгла;
– Гражданите нямаха информация за извършваните ремонти;
– Кметът прекрати даването на информация пред медиите;
– Липсваше информация за действията на общинска администрация;
– Нямаше възможност за въпроси към кмета и администрацията.
Ние предлагаме:
Ежеседмичен приемен ден на кмета. Изнесени приемни по кварталите на всяко тримесечие;
– Разкриване на денонощен общински „Горещ телефон” и електронна платформа за сигнали на гражданите за нередности, касаещи инфраструктурата, чистотата, безопасността на движението, сигурността и обществения ред;
– Стимулиране прякото участие на гражданите в местното самоуправление чрез местни референдуми, общи събрания и подписки от местно значение;
– Широко обсъждане и предварителна оценка за въздействието на решенията на местната власт, предоставяне на пълната информация за тях, публични дебати и проучване на общественото мнение;
Допитване до гражданите за по-справедливо и обективно определяне размера на таксата за битови отпадъци, която предстои да се формира на принципа „замърсителят плаща”, както и осъществяване дейностите по обезвреждането им;
Премахване на пречките от Центъра за административни услуги за контакт на гражданите и бизнеса с ресорните служители по поставени проблеми и получаване на специализирана информация;
– Нов сайт на община Ямбол. Създаване на адекватна и реална система за обратна връзка за мнения, предложения, забележки. Осигуряване чрез сайта на обществен контрол чрез визуализация на общински обекти след изпълнението на строително-ремонтни работи, информация за конкретния изпълнител; гаранционните срокове, стойност на поръчката и др.;
– Възвръщане на практиката за редовен седмичен брифинг с журналисти и пълна прозрачност в действията на общинска администрация;
– Оптимизиране на Дирекцията за сигурност, превенция и опазване на обществения ред и подобряване на нейната ефективност;
Въвеждане на форма „Питай кмета” в сайта на община Ямбол и на кутия „Питай кмета“ в сградата на община Ямбол.
Скъпи съграждани,
Участието ми в тези избори не е просто амбиция да стана кмет, а израз на желанието ми да вложа сили и умения нашият град да бъде хубав, уреден и удобен за живеене, а хората в него да се чувстват ценени и защитени.
Вярвам, че най-вярната оценка за работата на кмета и общинската администрация са решените проблеми на гражданите и това ще бъде моя основна цел.
Искам Вашето доверие, за да направим Ямбол община на гражданите, а не на администрацията!
За града и хората заедно!
Честит ден на българската община!

Купуването и продаването на гласове е престъпление