Маркиране на екопътеки в лесопарк „Бакаджик“

На 18 май 2019 г. се осъществи акция за подновяване и маркиране на две от туристическите пътеки в местността „Бакаджик“. Инциативата бе организирана от община „Тунджа“, клуб по туризъм към Народно читалище „Съгласие-1862“ – град Ямбол, доброволците от Български червен кръст- Ямбол и клуб на ветераните туристи. Участниците в съвместната инициатива се събраха в посетителския център на община „Тунджа“, където се разпределиха в три отбора. Освен почистването и маркирането на екопътеките, ветераните туристи запознаха участниците с любопитни факти за флората и фауната на лесопарк „Бакаджик“ и наименованията на различните места в района. Акцията приключи успешно с обновени и маркирани туристически пътеки, готови да посрещнат ентусиасти и любители на екотуризма.

Благородната инициатива бе посветена на туризма и възпитанието на младите хора към любителство и отговорност при посещение на екопътеки и природни паркове.