Мариета Сивкова: Противопоставяме се на порочния модел за незаконно събиране пари на граждани

Групата съветници от БСП се противопоставя на порочния модел на управление на община Ямбол, при който се събират незаконно пари на граждани, заяви на пресконференция общинският съветник Мариета Сивкова. Групата е внесла предложение в Общински съвет, което ще се гледа на сесията на 29 март. В него те настояват председателят на Общински съвет д-р Данаил Ибришимов да оттегли оспорването пред Върховния административен съд на решение на Ямболски административен съд, с което се отменят като незаконосъобразни текстове от  Наредбата за условията и реда за разкопаване, извършване на възстановителни работи при изграждане или отстраняване на повреди на елементи от техническата инфраструктура на община Ямбол.

Според отменените текстове, се въвежда ненужен регулаторен режим за граждани и юридически лица за издаване на разрешение за прокопаване и се събират пари, под формата на гаранция, без да има законово основание. Ямболският съд изрично е посочил в решението си създадена вече съдебна практика, с която такива текстове са обявени за незаконни, но въпреки това председателят на ОбС обжалва пред ВАС.  През този период, докато се гледа делото,  ще се събират незаконно пари от хората, затова от БСП настояват да се оттегли оспорването.

Мариета Сивкова подчерта, че БСП е категорично против този модел на управление на община Ямбол и разясни как действа той: кметът предлага, а общинските съветници от ГЕРБ приемат текстове в наредби, на основание на които незаконно се събират пари от граждани. Прокуратурата оспорва текстовете. Съдът ги отменя. Председателят на Общински съвет еднолично решава и обжалва на всички инстанции решенията на съда, като така осигурява за продължителен период от време – минимум една година, незаконното събиране на  пари от гражданите. След окончателно решение на съда за отмяна на текстовете, общината отказва да връща парите, което на практика е организирана от властта кражба. Този модел се подпомага от бездействието на областния управител, който има задължение, но не спира незаконните текстове в наредбите.

Същият модел беше приложен и спрямо родителите на деца, посещаващи детски заведения в Ямбол. По същата схема общината събира година и половина незаконно по 10 лв. на месец от родителите на деца, записани в детски ясли и градини в Ямбол, независимо дали посещават или не детското заведение. Тази такса беше отменена от ямболския съд, председателят на Общински съвет обжалва пред ВАС и по този начин осигури на общината възможност да събира незаконно тези пари в продължение на година и половина. След решението на последната съдебна инстанция ръководството на общината отказа да  върне на родителите незаконно събираните такси, а областният управител отново не реагира.

За мандат 2015-2019 г. съдът е отменил 12 незаконни тестове в 8 наредби и правилници на Общински съвет. Фактът е показателен за липсата на юридически, предварителен контрол в общината на тези документи и скандален, защото гражданите са принудени да се съобразяват с тези незаконни документи и да внасят пари, без да имат законово задължение за това, подчерта още Мариета Сивкова.