Малко статистика за хотелите през юни

През юни 2017 г. в област Ямбол са функционирали 23 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 403, а на леглата – 742. В сравнение с юни 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 4.5%, а леглата в тях – с 1.5%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юни 2017 г., е 5.1 хил., или с 1.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през юни 2017 г. в област Ямбол е Германия – с 21.0%, следват Румъния – с 12.3%, Унгария и Обединеното кралство – с по 6.9% и Турция – с 6.6%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през юни 2017 г. намаляват с 5.5% в сравнение със съответния месец на 2016 г. и достигат 2.0 хиляди. Те са реализирали средно по 2.5 нощувки. Пренощувалите чужденци са 329, а пренощувалите българи – 1.7 хиляди. Чуждите граждани са реализирали средно по 3.6 нощувки, а българските – средно по 2.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юни 2017 г. е 23.7%, като намалява с 1.0 процентен пункт в сравнение с юни 2016 година.

Приходите от нощувки през юни 2017 г. в областта достигат 203.0 хил. лв., или с 2.6% по-малко в сравнение с юни 2016 година. Регистрирано е намаление на приходите както от български граждани – с 2.8%, така и от чужди граждани – с 1.9%.

Отдел СИ – Ямбол

ТСБ – Югоизток