Лятно училище по плуване на БЧК – Ямбол

Ямболската червенокръстка организация извършва подбор на деца на възраст между 7 и 11 години, за сформиране на две групи за обучение по програмата на Областната организация  на БЧК „Лятно училище по плуване”, която е част от програмите за превенция на водния травматизъм сред деца на Водноспасителната служба на БЧК – „Синьо лято“, осъществявани през лятната ваканция за учениците.  

     Програмата ще се реализира в 20 /двадесет/ занимания от 01 до 26 юли 2019г. за девета поредна година и има за цел изграждането на начални плувни умения и намаляване на риска от водни инциденти сред деца, чрез включването им в обучение по усвояване на начални плувни умения, познания за опасностите при къпане и плуване и оказване на помощ и самопомощ при воден инцидент.

     Предвидени са занимания за запознаване на децата и техните родители с елементарни способи за оказване на първа помощ при удавяне.

      Всички занимания  ще се провеждат на плувния басейн към ПГ „Васил Левски” в град Ямбол от трима квалифицирани обучители – треньор по плуване, воден спасител и специалист  от БЧК-Ямбол.

      След приключване на обучителната част ще се проведе заключително занимание със състезателни игри и демонстрации на усвоените начални плувни умения, спасяване на удавник със спасителни средства и оказване на първа помощ при воден инцидент.

                                         ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК-ЯМБОЛ