Лекоатлетическа щафета „Освобождение“

В навечерието на 3 март ОДК- Ямбол проведе традиционната лекоатлетическа щафета „Освобождение“. Ето и класирането по училища и възрастови групи: 

Възрастова група – ІІІ клас:
І място – ОУ „Д-р Петър Берон“
ІІ място – НУ „Проф. П. Нойков“
ІІІ място – СУ „Св. Кл. Охридски“

Възрастова група – ІV клас:
І място – ОУ „Любен Каравелов“
ІІ място – СУ „Св. Кл. Охридски“
ІІІ място – НУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Възрастова група – V – VІ клас:
І място – ОУ „П. Р. Славейков“
ІІ място – ОУ „Любен Каравелов“
ІІІ място – СУ „Св. Климент Охридски“

Възрастова група – VІІ – VІІІ клас:
І място – ОУ „Любен Каравелов“
ІІ място – ПМГ „Атанас Радев“
ІІІ място – СУ „Св. Климент Охридски“

Възрастова група – ІХ – ХІІ клас – девойки:
І място – ПГ „Васил Левски“
ІІ място – ПГПЧЕ „Васил Карагьозов“
ІІІ място – ПГЛПЕХТ /Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии/

Възрастова група ІХ – ХІІ клас – юноши:
І място – ПТГ „Иван Райнов“
ІІ място – ПГ „Васил Левски“
ІІІ място – ПМГ „Атанас Радев“

Всички участници получиха българско знаме и сладки изненади.

 

Снимка на Odk Yambol.
Снимка на Odk Yambol.
Снимка на Odk Yambol.
Снимка на Odk Yambol.
Снимка на Odk Yambol.
+7