Леки отклонения в питейната вода на две села

    Питейната вода в стралджанското село Палаузово е с наличие на коли форми над нормата. Това е установено при изследване на проби от централно водоснабдени населени места в областта. Останалите 18 проби, включени в постоянния мониторинг на РЗИ-Ямбол, отговарят на изискванията на Наредба 9 за качеството на водата. 

   Три проби са взети и от населени места, попаднали в периодичния мониторинг за периода 16-31 януари, като изследванията са показали леко завишение на ешерихия коли  и коли форми във водата на с. Джинот.  За отчетения период са взети седем проби от местни обществени водоизточници. От тях в три населени места има отклонения. Над нормите по показател наличие на нитрати, коли форми и ешерихия коли са чешмите в центъра на Победа и Джинот и селската чешма в Иречеково. 

   В отчета на РЗИ се посочва още, че няма регистрирани случаи на чревни инфекциозни заболявания причинени от влошеното качество на питейната вода.