„Къща на доброто“ в село Веселиново, община „Тунджа“

Учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново, община „Тунджа“   изградиха  „Къща на доброто“ заедно със своите родители. 

Къщичката беше награда от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община „Тунджа“, за изключителна активност и множеството прояви на доброта и толерантност на учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново, и по повод проведения конкурс под надслов „За доброто сред нас“.

Гости на събитието бяха кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев, заместник-кметът Станчо Ставрев, секретарят на комисията – Цветанка Алексиева, представители на общинската администрация, потребители от дневния център за хора с увреждания „Св. Франциск“, родители на ученици и жители на селото.

В приветствието си кметът на общината поздрави учениците за новата придобивка и техните прояви на човечност и добрина, като им припомни, че те трябва да се случват през цялата година.