Курсове за водни спасители

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ – ЯМБОЛ

Набира кандидати за курсове за „Воден спасител на плувен басейн” и „Воден спасител на открити водни площи и море”.

Желаещите да се включат трябва да отговарят на следните

ИЗИСКВАНИЯ:

За басейн:

  1. Да са навършили 17 години;
  2. Да подадат заявление по образец до Директора на ОС на БЧК – Ямбол за включване в курса и Декларация за родителско съгласие по образец  в случаите, когато не са навършили 18 години;
  3. Да положат успешно приемните изпитни изисквания:
  4. 50 м. свободен стил / на гърди / за 55 сек.
  5. 25 м. бруст / без време /

Продължителността на обучението е 65 учебни часа.

За открити водни площи и море /надграждащ и директен/:

1.    Да са навършили 17 години;

2.    Да подадат заявление по образец до Директора на ОС на БЧК – Ямбол за включване в курса и

       Декларация за родителско съгласие по образец в случаите, когато не са навършили 18 години;

  1. Да положат успешно приемните изпитни изисквания:
  2. 100 м. свободен стил / на гърди / за 1,50 мин.
  3. 25 м. бруст / без време /

       Продължителността на курс за „Воден спасител на открити водни площи и море”- надграждащ е

36 учебни часа, а за директен курс – 82 учебни часа.

       Кандидатите за курс  “Воден спасител на открити водни площи и море” – надграждащ трябва да са завършили успешно курс за ”Воден спасител на плувни басейни и водни паркове” и от датата на завършване, в срок до 18 месеца,  могат да севключат в надграждащ курс.

       Курсисти, завършили успешно курс за “Воден спасител на открити водни площи и море”- директен, нямат право да работят на плувни басейни и водни паркове.

      Допуска се възможността, кандидати за водни спасители, които желаят и могат да покрият горепосочените изпитни нормативи да се включат едновременно в курсовете за придобиване на двете квалификационни степени.

       БЧК-Ямбол се ангажира да съдейства за намирането на подходяща работа за курсисти, завършили успешно квалификационна степен “Воден спасител на открити водни площи и море”.

       Всички курсове за водни спасители се извършват срещу заплащане, като цената е в зависимост от избраната квалификационната степен.

       Кандидатите, подали писмени заявления за постъпване в курс за воден спасител, ще бъдат информирани лично за часа и мястото за провеждане на приемния изпит, който ще се проведе до края на м. март 2019 г. Броят на курсистите в една учебна група не може да е по-малко от 10 и повече от 30 души.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

ОС на БЧК – Ямбол

ул.„ Димитър Благоев ”№ 1; тел: 046/66 44 24; 0886 344 250 – Добриела Праматарова