Кукерите на село Победа на Трифон Зарезан в Болград

Кукерската група на тунджанското село Победа участваха в народния празник „Трифон Зарезан“ в далечен Болград, Република Украйна. Тяхното присъствие обогати програмата с пъстротата на народните носии и сладката песен на десетки хлопки . Групата е със специална покана от Областния център за българска култура в гр. Болград и има за цел укрепване на приятелските и културните връзки между града и община „Тунджа“.