Кукерите на Маломир с участие в Одрин

 Кукерска група „Карапча” при НЧ „Просвета–1920”, с. Маломир, община „Тунджа“  представи кукерски обреди и ритуали в град Одрин, Република Турция. Това беше още една възможност да се   популяризира Фестивала „Кукерландия“ зад граница. Група беше придружена от представители на община „Тунджа“, част от екипа по Проект  „Разширяване на фестивалите с иновативни подходи”, Договор № РД-02-29-63/20.03.2017г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020.

Младите кукери бяха посрещнати от членове на водещата организация по проекта – Асоциацията за насърчаване и поддържане на Културата на Къркпънар в Одрин – организатор на провеждането на демонстрацията в центъра на града.

На 22 февруари шествието на кукерите стартира от офисът на Асоциацията, като премина по една от главните улици на град Одрин под гръмките звуци на тъпан и кукерски хлопки. Множество от хора ги съпроводи до централният площад, където се наслади на зрелищно изпълнение на кукерски обичаи, характерни за село Маломир.

Маломирските кукери бяха особено атрактивни с високите си и цветни маски, тежки звънци и наричането за прогонване на злото, което отправиха към публиката. Със своето представяне кукерска група „Карапча“ за пореден път доказа, че кукерската традиция е уникална и непреходна.

Проектът, в който Община „Тунджа“ е втори партньор, се основава на необходимостта от предприемане на съвместни действия, насочени към опазване и популяризиране на богатото културно наследство на двата региона, подчертавайки неговата роля за подобряване на Европейското териториално сближаване.

Чрез осъществяване на иновативни подходи, включващи провеждане на културни и фестивални събития характерни за двата трансгранични региона ще бъдат създадени предпоставки за развитие на устойчив туризъм, чрез създаване на общи туристически дестинации и затвърждаване на ролята на културното наследство като инструмент за трансгранично сътрудничество.