Конкурс на тема „Жътва“

СТАТУТ

ЗА  КОНКУРС НА ТЕМА „ЖЪТВА“

ОСНОВНА ЦЕЛ

Конкурс на тема „Жътва“

Да се даде поле за изява на децата и техния интерес към красотата на природата, плодородието на земята, нейните дарове и труда на хората чрез творчество в областта на изобразителното изкуство.

Да се даде възможност за изява на хората от третата възраст чрез кулинарно творчество.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Конкурсът се провежда всяка година, като инициатива на фирма „ПЕЛИКАН АГРО“ ЕООД и е подкрепен от Община „Тунджа”.
 2. Класирането се извършва по възрастови групи от компетентно жури.
 3. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив. Конкурсните работи не подлежат на връщане.
 4. Статутът и регламентът на конкурса могат да бъдат намерени на следната интернет страницата www.tundzha.net

РЕГЛАМЕНТ

Конкурсът е в две категории- изобразително изкуство и кулинарно творчество.

 • Категория изобразително изкуство – за рисунка, свързана с жътвата и жътвената кампания по прибирането на нейните култури; традиция и съвременност; най-ценното богатство на трапезата ни.
 • Категория кулинарно творчество – за обреден хляб.

 ЖАНРОВЕ И ТЕХНИКА

 • Живопис –акварелни, темперни, акрилни или  маслени бои, пастели.
 • Графика – черен молив или туш

Рисунките могат да бъдат рисувани с акварел, пастел, темпера, графика, маслени бои.

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

В категория изобразително изкуство:

 • Първа възрастова група – предучилищна възраст /5 – 6 години/
 • Втора възрастова група – І – IV клас /7 – 10 години/
 • Трета възрастова група – V – VII клас /11 – 13 години/
 • Четвърта възрастова група – VIII – XII клас /14 – 18 години/

В категория кулинарно творчество:

 • Представители на пенсионерски клубове

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Формат на картините – минимален 21/ 30 см и максимален 35/ 50 см (по избор)

Конкурсните работи не подлежат на връщане.

Краен срок за представяне на рисунките – 10 юни 2022 г.

Важи пощенското клеймо от датата на изпращане.

Творбите се представят на адрес: гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1, Община „Тунджа”, стая 316, етаж 3, телефон за контакт- 046/ 684 316

НАГРАДЕН ФОНД

Дипломи за всички участници.

Награди от организаторите и спонсорите за 1, 2 и 3 място за детска рисунка и поощрителни награди в различните възрастови групи.

Награди за всички пенсионерски клубове

Авторите задължително трябва да посочат: трите си имена, година на раждане, адрес, учебно заведение и телефон за контакти.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 16 юни 2022 г.