Конкурс за млади художници и литератори

 

                                              СТАТУТ

  НА  КОНКУРСА  ЗА  МЛАДИ  ХУДОЖНИЦИ И ЛИТЕРАТОРИ                    

                    „ДА ОПАЗИМ ПЛАНЕТАТА ЧИСТА”

 

                              

ЦЕЛ НА КОНКУРСА:

Да създаде възможност за изграждане  и изява на екологичното съзнание и възпитание на децата и техния интерес към природата  чрез творчество в областта на литературата и изобразителното изкуство. Конкурсът е посветен на Деня на Земята – 22 април.

 ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

            1.Конкурсът се провежда всяка година в гр.Ямбол, като инициатива на НЧ”Съгласие-1862”град Ямбол и е подкрепен от Община Ямбол, Община „Тунджа” и Училища „Европа” гр.Ямбол.

            2.Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, популяризират творбите на участниците с цел реклама на конкурса и създаване на архив. Конкурсните работи не подлежат на връщане.

 РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

  1. Място на провеждане: гр.Ямбол, НЧ”Съгласие 1862”
  2. Срок за представяне на произведенията – до 15 април 2021г.
  3. Участници в конкурса:

Конкурсът е отворен за всички индивидуални участници от читалища, ЦРД, ЦДГ, училища, студия, клубове, школи и др.

  1. Възрастови категории за двата раздела на конкурса:

І възрастова група –  до ІV клас

ІІ възрастова група – от V до VІІІ клас

ІІІ възрастова група – от ІХ до ХІІ клас

  1. Раздели:

Конкурсът е в два раздела:изобразително изкуство и литература.

Кандидатите могат да участват и в двата раздела с по едно авторско произведение.

  1. Техники и жанрове:

В раздел „Изобразително изкуство”- използват се всички видове рисувателни техники върху картон. Формат на рисунките: 35/50см.

В раздел „Литература” – приказка, кратък разказ, есе. Обем на литературните творби – до три страници.

  1. Тема:

Темата е свободна, отговаряща на мотото на конкурса „Да опазим планетата чиста”.

8.Оценяване:

За участие в конкурса се допускат изпратилите творба, на гърба на която да има следната информация: име и фамилия на участника, институция, клас, телефон за връзка.

Творбите се оценяват от компетентно жури в два състава за двата раздела.

Критерии:

Раздел „Изобразително изкуство” – композиция, живописен стил, оригиналност.

Раздел „Литература”- спазване на изискванията за избрания от участника жанр.

 

9.Награден фонд:

Награди за 1, 2 и 3 място и в двата раздела на конкурса за определените в регламента възрастови групи.

Специална награда на Училища „Европа” гр.Ямбол – годишна стипендия за обучение по английски /немски/ език.

 

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 22 април 2021 година  на ФБ страницата на НЧ”Съгласие 1862”гр.Ямбол.

 

Адрес за подаване на творбите:

гр. Ямбол, ул. „Г.С.Раковски”№20, НЧ ”Съгласие 1862” – за Конкурса  за млади художници и литератори”Да опазим планетата чиста”.

е-mail:saglasie_jambol@abv.bg

 

За повече информация:

НЧ”Съгласие 1862”-Ямбол тел. 046/664127; 046/664126