Конкурс за лого на Езикова гимназия

От новата учебна 2017/2018 година името на ПГПЧЕ „Васил Карагьозов”-Ямбол е променено на Езикова гимназия „Васил Карагьозов”-Ямбол със заповед на Министъра на образованието и науката. Във връзка с това ръководството на гимназията 
ОБЯВЯВА
конкурс за изработване на лого при следните условия:


1. Изисквания за логото:
 Оригиналност и автентичност;
 Съобразено с марката , която представлява: образователна институция, приоритет – чужди езици;
 Четливост във всякакви размери;
 Ефективност на логото и в черно-бял вариант;
 Простота и яснота.
 Името на гимназията на български език и на английски език.
2. Участници: учениците на гимназията.
3. Срок за представяне: до 30 август 2017 г.
4. Всеки участник може да представи до 3 варианта на лого.
5. Награди:
I-ва награда – 100лв. и възможност за ползване на логото;
II-ра награда – 70лв.;
III-та награда – 50лв.;
Поощрения – 2 награди по 30лв.
6. Критерии за оценяване:
 Оригинален, авторски, привлекателен и запомнящ се дизайн;
 Подходяща цветова гама;
 Избор на шрифт и размер;
 Разпознаваемост на логото;
 Асоциативност, стил на дизайна;
 Креативност (скрит смисъл, послание).


* На бланката е действащото лого на гимназията като ПГПЧЕ.