Конкурс за есе „Майчице свята“ обяви читалище „Съгласие 1862“

ЧИТАЛИЩЕ „СЪГЛАСИЕ – 1862” гр. ЯМБОЛ

  ИНЕР УИЛ КЛУБ гр. ЯМБОЛ

 

ОБЯВЯВАТ

 

       Литературен  конкурс  за  ЕСЕ „Майчице свята”

                    по  случай  БЛАГОВЕЩЕНИЕ

                                Тема – свободна

 

Условия за участие:

 

* В конкурса могат да участват ученици от I до XII клас от цялата страна.

 

*Участниците ще бъдат разделени в 3 възрастови групи:

от I  до  IV клас

от V до VIII клас

от IX до XII клас

 

Размерът на  есето трябва да бъде до две машинописни страници, придружени с имената, класа и училището на участника, телефон за връзка.

Ще бъдат раздадени предметни награди на първите три отличени творби във всяка възрастова група.

Конкурсните творби се приемат до 18.03.2022г. всеки ден от 9,00 до 17,00 часа  в канцеларията на читалището и на адрес: гр.Ямбол, ул.“Г.С.Раковски“ 20, НЧ“Съгласие 1862“.

 

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 25.03.2022 г.  на фейсбук страницата на читалище „Съгласие 1862”. Победителите ще бъдат уведомени по телефона.

Справки на тел.: 046664126 и 046664127