Книжка за най-редовен млад читател

С книгата „Приключенията на Сърцатко“ наградиха Пламен Делев- един малък, но много любознателен читател, който редовно заема книжки от Детски отдел на Регионална библиотека „Г.С.Раковски“. Книгата „Приключенията на Сърцатко“ е дарена от младия автор Иван Кръстник и е насочена към деца на възраст 6-12 години. Основната й цел е да покаже на децата как биха могли да прекарват времето си по забавен начин без телефон.

  Дарените  от автора екземпляри са три, като волята му е едната книжка да отиде при най-добрия читател на отдела, а другите две книги да се заемат и от други малки читатели на библиотеката.