Кметът на Ямбол Валентин Ревански и ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров подписаха меморандум за сътрудничество между двете институции

Днес в сградата на Община Ямбол кметът на града Валентин Ревански и професор доктор Димитър Димитров, ректор на Университет за национално и световно стопанство – София, който е родом от Ямбол, подписаха меморандум за сътрудничество, като по този начин официално изразиха желанието си за съвместна работа между двете институции. Събитието се проведе в присъствието и на заместник-кмета на община Ямбол Енчо Керязов.

„Образованието е един от основните стълбове във всяка една държава и ние ще се радваме да допринесем за подготовката на младите кадри в УНСС, като се надяваме в един бъдещ момент те да изберат Ямбол като място, на което да потърсят своето професионално развитие.“, каза кметът на Ямбол Валентин Ревански.

От своя страна ректорът на УНСС професор доктор Димитър Димитров благодари на Община Ямбол за бързата реакция относно провеждането на срещата и допълни, че желанието на ръководството на УНСС е да помогне на Общините да задържат младото си население, след като то получи добро и качествено образование.

Едни от целите на меморандума са осигуряване на по-добри шансове за кариерно развитие и реализация на студенти от УНСС чрез посещения на място, срещи с практици, организация на учебни и приложими стажове и практики, трудови борси и други инициативи в техен интерес, подпомагане на качеството на обучението на студенти и докторанти в УНСС чрез организиране на публични лекции и дискусии и други инициативи от съвместен интерес, партньорство при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, местното самоуправление и други в подкрепа на доброто публично управление и провеждане на съвместни научни прояви, обучение, конкурси и други от общ интерес.

Сътрудничеството може да насърчава и съвместно кандидатстване по проекти/програми в областите на интерес на двете страни, организиране на публични събития за представяне на добри практики по публично управление и обучение в тази област, както и обмен на информация.