Кметът инспектира ремонта на улица „Индже войвода“

Започна полагането на два пласта асфалт на улица „Индже войвода“ в Ямбол, очаква се при благоприятни метеорологични условия ремонтът да приключи на 15 април.

Припомняме, че след отправена молба и настояване от страна на кмета на община Ямбол Валентин Ревански, в края на миналата година Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри отпускането на финансова подкрепа за полагане на два пласта неплътен и плътен асфалтобетон на улицата.

Строителното разрешение за обекта е издадено през 2014 година, като ремонтните дейности остават недовършени, а на улицата е положена само битумизирана основа за осигуряване на нейната проходимост.

След приключване на строително-монтажните работи, осем години след неговото начало, проектът за реконструкция на улица „Индже войвода“ ще бъде окончателно завършен.