Кметът издаде заповед за осигуряване на пожарна безопасност