Катя Георгиева с открито писмо до кмета

До кмета на община Ямбол

Георги Славов

 

Открито писмо

от Катя Георгиева, общински съветник

във връзка с организацията на транспорта на ямболските граждани до град Бургас

 

           Господин Славов,

           Обръщам се към Вас в открито писмо, за да Ви попитам защо община Ямбол продължава да възпрепятства организирането на транспорта на ямболските граждани до град Бургас.

           Повече от година пътуващите от Ямбол за Бургас са лишени от нормален междуградски транспорт, защото община Ямбол не възлага редовните линии по това направление. Единственият превоз в тази посока е на община Бургас, но той не може да удовлетвори нуждите на ямболци, защото курсовете са с час на потегляне от Ямбол в 14 и 16 часа. Този сериозен проблем касае най-вече онкоболните, които се нуждаят от лечение в Комплексния онкологичен център в Бургас, а всички знаем, че те не само не са малко, но и броят им се увеличава.

           В навечерието на европейските избори на 21 май общинският пресцентър съобщи новината, че община Ямбол е договорила изпълнението на редовни автобусни линии по 14 маршрута, сред които и Бургас, с превозвача „Юнион Ивкони”.

           В сайта на община Ямбол е публикувано, че на 10 юни зам.-кметът Илияна Бицова е издала решение, с което е обявила като избран участник „Юнион Ивкони” за всяка една от 14-те обособени позиции в обществената поръчка „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените областна и републикански транспортни схеми”. Сред тях като обособени позиции 6 и 7 са курсове до Бургас с начален час на тръгване от Ямбол 6,00; 8,00 и 10,50 часа и обиколни през Средец в 7,00 и 8,45 часа. 

           Въпросите ми към Вас са защо тези курсове все още не се изпълняват, след като от това решение са минали почти месец и половина?

           Подписан ли е договорът с избрания изпълнител? Ако не е подписан, защо община Ямбол бави този толкова жизненоважен за ямболските граждани транспорт?

           Господин Славов,

           Обръщам с към Вас с молба да предприемете незабавни мерки и да решите този проблем, защото заложници са най-ощетените от съдбата наши съграждани и не е хуманно да ги принуждаваме да си осигуряват сами траспорт, за да могат да се лекуват.

           Изразявам надежда, че общината няма да продължи да бави подписването на този толкова важен за ямболските граждани договор.

С уважение: Катя Георгиева