КАК ФУНКЦИОНИРАТ ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

КАК ФУНКЦИОНИРАТ ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

От 23 до 26 май 2019 г. хората в Европа ще изберат своите представители в Европейския парламент. В България- Изборите за Европейски Парламент, ще се проведат на 26 май 2019.

Това е моментът да заявят своята позиция за бъдещето на Европейския Съюз. Чрез гласа си на европейските избори, гражданите ще имат възможност да определят  депутатите, които ще представляват техните интереси на европейско ниво. Българските граждани ще избирата 17 евродепутата.

Членовете на Европейския парламент се избират на всеки пет години. Европейският парламентът е единственият пряко избран многонационален парламент в света и представлява интересите на гражданите на Европейския Съюз на европейско равнище. Той избира председателя на Европейската комисия и назначава нейните членове (като колегия), които се отчитат пред него. Той приема закони в интерес на гражданите на Европейския Съюз и съставя бюджета от тяхно име. Той представлява гражданите на Европейския Съюз в чужбина и отговаря на техните петиции. С разискванията си, неговите членове определят политическата и социалната програма, като зачитат ценностите, заложени в Договора за Европейския съюз.    

Гласуването на европейските избори дава възможност на гражданите на Европейския Съюз да изразят позицията си по посоката, която следва да поеме Европа по въпроси като международната търговия, сигурността, промените в климата и стимулирането на икономиката.  

Заедно с националните правителства, представени в Съвета, депутатите в Европейския парламент вземат решения за новото законодателство. Те също така осъществяват контрол над работата на другите институции на Европейския Съюз.

В дните непосредствено след обявяването на резултатите новите членове на Парламента ще създадат политическите групи. Политическият състав на новия Парламент може да налага прегрупиране и създаване на нови политически групи. На своето първо пленарно заседание новият Парламент ще избере председател на Европейския парламент.

След това Парламент ще избере нов председател на Европейската комисия, а на по-късен етап депутатите ще изслушат кандидатите за комисари и ще вземат решение дали одобряват състава на цялата Комисия.

Регистрирайте се на  https://www.ttimv.eu/YambolCCI, за да станете част от платформата „Този път ще гласувам“ , която подкрепя десетки хиляди доброволци във всички държави членки, които са се записали и са се ангажирали да убеждават и другите да гласуват на Европейските избори (23-26 май 2019).

Публикацията е по проект „Вашият Глас за Европа- Your EU Vote“, Договор № COMM/SUBV/2018/E/0152, съфинансиран от Европейския Парламент и Ямболска Търговско – Промишлена Палата. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Ямболска Търговско – Промишлена Палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Европейския парламент.