Информационна среща с младежи относно създаването на Общински консултативен съвет за младежта към кмета на община Ямбол

В зала 107 на Община Ямбол се проведе информационна среща с 40 младежи, представители на младежки организации и ученически съвети от учебните заведения от община Ямбол.

Целта на срещата беше младите хора да се приобщят и да участват активно във вземането на решения относно проблемите на младежите в града. Те бяха информирани за намерението на ръководството на община Ямбол до края на месец септември с помощта на младите хора да бъде изграден действащ Младежки консултативен съвет към кмета и да бъде създаден отново Младежки парламент.

Предвидено е младежите да участват в разработването на нормативни документи, касаещи Правилника за финансиране дейността на младежките инициативи в община Ямбол.

Младите хора ще се включат активно в обсъждането и приемането на Общинска стратегия за младежта /2021 – 2030/.

На срещата присъстваха председателят на Общински съвет – Ямбол Антон Шиков, заместник-кметът на община Ямбол Енчо Керязов, Емилия Кремъкова, председател на Постоянната комисия „Образование, спортни и младежки дейности“, Даниел Джинсов, председател на Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите.

„Надявам се този Младежки консултативен съвет да функционира заради вас, младите хора. За нас, ръководството на община Ямбол, е изключително важно вашето мнение,“ каза заместник-кметът Енчо Керязов.

Антон Шиков изтъкна: „Силно се надявам тази инициатива да доведе до създаването на Младежки консултативен съвет, който да взаимодейства с Общинския съвет.“

Председателят на Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите Даниел Джинсов представи презентация, с която запозна младежите  с нормативните документи в областта на младежките проблеми на европейско, национално и регионално ниво, както и с начина на вземане на решения от местната власт.

Предстоят нови срещи, на които ще се работи за изработването на нормативните документи, касаещи участието на младите хора в местното самоуправление и начина на вземане на решения, засягащи младежките проблеми.

Следващата среща е предвидена за 9 юни.