Информационна кампания за подкрепа на донорството и трансплантацията под мотото „Да! За живот!“

Доброволците на БМЧК-Ямбол проведоха информационна кампания във връзка с Национална кампания за подкрепа на донорството и трансплантацията под мотото „Да! За живот!“ на Министерството на здравеопазването.
В центъра на града на обособен информационен пункт бяха раздадени 450 донорски карти. По време на информационната кампания доброволците насочваха гражданите да инициират разговори с близките си хора, относно волята им за даряване на органи след тяхната смърт. Доброволците внимателно обясняваха на гражданите, че крайното решение, дали да бъдат дарени органите, е на близките, че „Донорската карта“ няма юридическа стойност
По време на информационната кампания гражданите имаха възможност да получат подробна информация по специфични въпроси от д-р Хайсам Самра от Регионална здравна инспекция-Ямбол и Гергана Георгиева, специалист от БЧК-Ямбол.
Информационната кампания „Да! За живот!“ в гр. Ямбол предизвика изключителен интерес сред гражданите, които се спираха и задаваха своите въпроси, споделяха мнение по темата-донорство.
Част от гражданите споделиха мнение и препоръки „акта на донорство“ да може да се заяви от човека приживе, чрез законова уредба и тази негова воля да не подлежи на подмяна от близките му след неговата смърт.


Областен Секретариат на БЧК – Ямбол