Информационна кампания за подкрепа на донорството и трансплантацията под мотото „Да! За живот!“

Доброволците на БМЧК-Eлхово, БМЧК-Стралджа и БМЧК-Болярово проведоха информационна кампания във връзка с Национална кампания за подкрепа на донорството и трансплантацията под мотото „Да! За живот!“ на Министерството на здравеопазването.

Доброволците раздаваха донорски карти и организираха информационни срещи с граждани за разясняване целите на кампанията, като насочваха гражданите да инициират разговори с близките си хора, относно волята им за даряване на органи след тяхната смърт. Доброволците внимателно обясняваха на гражданите, че крайното решение, дали да бъдат дарени органите, е на близките, че „Донорската карта“ няма юридическа стойност

Информационната кампания „Да! За живот!“ в гр. Елхово, гр. Болярово и гр.Стралджа предизвика интерес сред гражданите, които се спираха и задаваха своите въпроси, споделяха мнение по темата-донорство.

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол