Информационна кампания за повече гражданско участие

    От началото на месец ноември стартира информационната кампания на сдружение „Асоциация на неправителствените организации в регион Тракия“ /АНПОРТ/. Дейността е част от проекта „Гражданско участие за открита и отговорна публична администрация“, който АНПОРТ изпълнява по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”. Кампанията е насочена към:

 – Повишаване на обществената осведоменост в област Ямбол, относно възможностите за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики;

– Представяне и популяризиране на добри практики, свързани с подобряване на гражданското участие.

 

Информационна кампания включва:

 

1.Представяне на Платформата за гражданско участие базирана на сайта на АНПОРТ – http://www.angort.org/forum.php?

 

 2.Разпространение на информационни материали

В тях се дава информация за основните правни документи, създаващи възможности за гражданско участие; кои са отговорните институции, към които трябва да се адресира гражданската активност; какви са формите за гражданско участие; какви са ползите от нашето участие в граждански инициативи и как да се организираме.

 

3.Седмица на отворените врати – от 18 до 24 ноември

Гражданите ще могат да посетят офиса на сдружение АНПОРТ /гр. Ямбол, ул. Искър 1А, партер/ и да се консултират с нашите експерти. Освен това ще има открита телефонна линия /046 66 58 22 и 0887 68 42 31/ и онлайн връзка чрез гражданската

платформа, където също наши експерти ще бъдат на разположение на заинтересованите лица.

 

4.Публикации в пресата

В местни медии ще бъдат публикувани 3 информационни материала с различна насоченост:

– Представяне на направените предложения към целевите администрации.

– Какви са възможностите и механизмите за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики от изпълнителната администрация в област Ямбол.

– Добри европейски практики свързани с гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на обществени политики.

 

Информационната кампания ще приключи с оформяне на граждански предложения, които ще бъдат представени пред новата местна власт в област Ямбол.

 

 

Живко Цирков

Ръководител на проекта