Информационна кампания в Стралджа

Доброволците на БМЧК-Стралджа проведоха информационна кампания по повод Международния ден без тютюнопушене. Кампанията премина под мотото „Който пуши, изпушва здравето си!“ и целеше повишаване знанията на младите хора, относно последиците от тютюнопушенето върху здравето на човека.

Доброволците изработиха информационни материали, съдържащи препоръки за спиране на тютюнопушенето под формата на цигари, които раздаваха на съучениците си.  

 

                                                        

Секретариат на Областния съвет на БЧК-Ямбол