инж. Мирослав Маринов: Аз обичам гората! Обичайте я и вие!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЛЕСОВЪДИ, ГОРСКИ СЛУЖИТЕЛИ И РАБОТНИЦИ, ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА ГОРА, 

От днес, 04.04.2022 година, започва 97-та Седмица на гората – професионалният празник на всички, чиято съдба с призвание и всеотдайност е посветена на гората – лесовъди, горски служители и работници. В този момент на равносметка, всички ние усещаме най-силно духа на нашето минало, духа на онази забележителна история от създаването на централната горска служба в България и подвига на хилядите лесовъди през различните периоди от нейното съществуване. Да сме продължители на сътвореното от нашите предшественици е голяма отговорност и в същото време силна мотивация.

     Днес целият цивилизован свят признава обществената значимост на устойчивото управление на горите. Горският сектор е пряко свързан с останалите сектори на българската икономика и има сериозна икономическа, социална и екологична значимост. Устойчивото развитие на горския сектор изисква постоянен анализ и оценка на икономическите, екологичните и социалните резултати от функционирането на горското стопанство. Задълбочен анализ изискват и проблемите, свързани горските пожари, бракониерския лов и всички незаконни дейности в горите, включително и посегателствата срещу наши колеги. 

     За всичко това разчитаме на Вас, съвременните лесовъди и горски служители, на Вашите знания и опит. Вашите идеи и иновативен дух са необходими за създаване на нагласа, компетентност и действия в постоянно променящите се условия.

     Скъпи колеги,

Искам да Ви благодаря, че въпреки усложнената епидемична обстановка, Вие продължихте да изпълнявате своите задължения. 

Вярвам, че хората оценяват положените усилия и проявената съпричастност към общите усилия на обществото.

АЗ 💚 ГОРАТА! 

❤ я и вие!

Честит празник!

инж. Мирослав Маринов – Директор на ЮИДП ДП – Сливен