Имениците на Атанасов ден

На Атанасовден в Ямбол празнуват 1310 души, носещи името на Свети Атанасий Велики, богослов и патриарх на Александрия. Имениците мъже са 1020, а жените – 290.

Най-разпространеното мъжко име е Атанас – 896 ямболци се казват така, следвано от имената : Таньо – 78 души, Наско – 45 човека, Танас – 1 именик.

Най-мнгобройни са дамите, носещи името Атанаска – 180, след това се нареждат жените с  имена Тинка – 55, Нася – 18, Тана – 14, Наска – 12, Тина – 11.

        Честит празник на всички именици! Със здраве и достойнство да носят името си!