Изплащането на пенсиите започва от 4 април

Изплащането на пенсиите за месец април ще започне от сряда- 4 април и ще приключи на 20 април- петък. Получаването на пенсиите чрез пощенските станции ще бъде извършено по график, който ще бъде предварително обявен във всяка една от тях. Априлските пенсии на пенсионерите, които получават парите си по банков път ще бъдат по сметките им на 4 април 2018 г.


Към пенсиите за месец април ще се изплати и еднократна допълнителна сума от 40 лв.
Право да я получат имат всички пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е в размер до 321 лева включително.

Георги Ил. Миланов 
Директор 
ТП на НОИ – Ямбол