Изнесен приемен ден

На 28 март 2019 г. /четвъртък/ кметът на община „Тунджа“- Георги Георгиев, ще бъде на приемен ден в село Овчи кладенец. Приемният ден ще започне в 11.00 ч., а жителите на селото ще имат възможност да задават своите въпроси и да правят предложения към общинското ръководство.