Изнесени сцени на хоровия фестивал

От 12 до 15 октомври, 2017 година, ще се проведе десетото издание на Тракийския хоров фестивал.

Фестивалът няма конкурсен характер, а е среща на всички, които обичат хоровата песен. Организатор на проявата е народно читалище „Тракийска лира – 2012” и НТС – Ямбол, съвместно с общините „Тунджа“ и Ямбол.

В тазгодишното издание ще вземат участие 30 групи, като 6 от тях са от община „Тунджа“.

На територията на общината ще се състоят четири от изнесените сцени на фестивала, както следва:

  • 13 октомври 2017 години /петък/, 19.00 часа – село Кабиле;
  • 13 октомври 2017 години /петък/, 19.00 часа – село Безмер;
  • 13 октомври 2017 години /петък/, 19.00 часа – село Дражево;
  • 14 октомври 2017 година /събота/, 19.00 часа – село Генерал Инзово