Изключително наситено археологическо лято със сериозно международно участие за археолозите от Регионален исторически музей – Ямбол

Наситено и със сериозно международно участие археологическо лято очаква археолозите от Регионален исторически музей – Ямбол. В следващите няколко месеца в проучването на различни археологически обекти на територията на област Ямбол ще се включат 3 международни екипа – от Института по археология и етнология към Полската академия на науките в гр. Краков, от Университета в Хелзинки, Финландия и от Карловия университет в Прага, Чехия.

Съвместните българо – полски проучвания стартират на 7 юни с проучването на надгробна могила в землището на с. Маломирово, Елховско. Те се реализират по проект “Археологически и интердисциплинарни проучвания на надгробни могили по средното течение на р. Тунджа“, който се изпълнява по Договор между Института по археология и етнология към Полската академия на науките в гр. Краков и Регионален исторически музей – Ямбол. Проектът стартира през 2018 г. и е с продължителност до 2023 г., като изцяло се финансира от Национален научен център – Полша по Проект № NCN OPUS 2017/25/B/HS3/02516. Ръководители на проучванията от България са доц. д-р Стефан Александров, зам. директор на НАИМ – БАН и ас. д-р Стефан Бакърджиев, Директор на РИМ – Ямбол, а от полска – доц. д-р Пьотр Влодарчак. В разкопките като заместник -ръководител е  включен и  археологът Тодор Вълчев от РИМ-Ямбол. В рамките на този проект през  2018 и 2019 г. са проучени общо 4 броя надгробни могили, две от римската епоха и две от тракийската, намиращи се на територията на общините “Тунджа“ и Стралджа. Резултатите и експонатите от тези проучвания бяха представени през 2019 и 2020 г. в рамките на изложбата “Българска археология“ в НАИМ – БАН. През настоящия сезон ще се проучи и още една надгробна могила в землището на село Зимница.