Изграждат се нови паркинги в Ямбол

С разширяване на паркинга около бл. 80 на ул. „Крали Марко“ и в района на блокове № 2, 3 и 41 в к-с „Златен рог“ в Ямбол продължават мерките по благоустрояване на града. Зоните, в които се извършват дейностите, се ползват от стотици граждани, което налага създаването на по-добра среда на междублоковите пространства и максимално ефективното им използване.

Дейностите включват цялостно преоформяне на терените и изграждане на значително повече места за паркиране. От южната и западната страна на бл. 2 в к-с „Златен рог“ се обособяват 60 паркоместа с обща площ от 1 342 кв. метра. Южно от 3-ти блок се оформят нови 28 места, а югоизточно от бл. 41 – още 12 нови паркоместа.

Около жилищния блок на ул. „Крали Марко“ № 80 новите места за паркиране са общо 73. В допълнение, от северната страна на сградата се обособява зона за отдих с беседка и пейки, както и площадка с фитнес уреди.

Продължават мерките и по осигуряване на пътна безопасност в града. Нови преградни пана са поставени по почти цялото протежение на една от най-натоварените улици – „Ген. Владимир Заимов“. Парапетите покриват участък от 400 мета от  кръстовището при ОУ „Христо Смирненски“ до пресечката с ул. „Страхил“.  Целта е да се възпрепятстват нерегламентирани пресичания от пешеходци през оживеното пътно платно. Поставянето на преградните пана е в продължение на постъпателните действия по обновяване на пътните артерии и осигуряване на условия за пътна безопасност.