Знаете ли, че …

 
На 6 август 1901г. в Ямбол е роден Мирчо Панайотов Качулев. Още като ученик в Педагогическото училище на родния си град демонстрира изключителни заложби на художник. През 1922 г. представя свои картини във Военния клуб в Ямбол, които впечатляват случайно попадналия там Гео Милев.
  Скоро след това Мирчо Качулев се премества в София, където работи като художник илюстратор, а приятелството му с поета продължава. През 1925 г. когато Гео Милев изчезва, Мирчо Качулев се укрива, тъй като смята, че заради контактите си с антифашиста ще бъде арестуван. Година по-късно постъпва като трудовак на летище Божурище. Уменията му са забелязани и през 1927 г., той е назначен на длъжност „аерофотограф” към Дирекцията по въздухоплаването. През 1933 г. е изпратен във Въздушната школа на летище Казанлък вече като „старши аерофотограф”. От 1939 г. е преместен в Юнкерския орляк в София, а от 1941 г. е завеждащ фотографското му отделение. През 1945 г. на Мирчо Качулев e присвоен офицерски чин „капитан”. Кариерата му се развива като преподавател по аерофотография в НВВУ – Долна Митрополия, отново в Божурище, във Военновъздушното свързочно училище, началник на Аерофотографската служба в Щаба на ВВС. От 1950 г. е старши преподавател по въздушно разузнаване и аерофотография в НВВУ за щурмани и свързочници в Божурище. През 1954 г. е назначен за началник на Експерименталната работилница за аеронавигационни измервателни уреди. Той става главен конструктор – експериментатор при ВВС. Поради навършване на години за пенсиониране преминава в запаса, но остава в авиацията като цивилен служител на длъжност „началник на Експерименталната работилница на авиацията”, която ръководи до 1966 г. Умира през 1972 г.